Den Elwenter Dësch-Tennis begréisst Eech op senger

 Homepage

Aktuelles:

05.12.2015 Spilldach Nr 8

Housen 2 - Elwen 1 : 6-4

Elwen 2 - Wentger 3 : 9-1

Elwen 3 - Bridel 3 : 5-5

Schandel 2 - Elwen 4 : 4-6

Elwen 5 - Rammerech 1 : 2-8

Kaunref 5 - Elwen 6 : 9-1

28.11.2015 Spilldach Nr 7

Elwen 1 - Wolz 1 : 3 - 7

Feelen 1 - Elwen 2 : 8 - 2

Strossen 1 - Elwen 3 : 9 - 1

Elwen 4 - Ettelbreck 4 : 5 - 5

Gilsdorf 3 - Elwen 5 : 8 - 2

Elwen 6 - Housen 6 : 8 - 2

Elwen 7 - Welschent 4 : 9 - 1

21.11.2015: Spilldach Nr 6

Ensber/Heischent 1  - Elwen 1 : 7 - 3

Elwen 2 - Schandel 1 : 3 - 7

Elwen 3 - Nouspelt 4 : 6 - 4

Bissen 3 - Elwen 4 : 6 - 3

Elwen 5 - Welwerwolz 1 : 1 - 9

Ettelbreck 5 - Elwen 6: 4 - 6

14.11.2015: Spilldach Nr 5

Hueschtert-Folscht 4 - Elwen 1 : 2 - 8

Marerzeg - Elwen 2 : 8 - 2

Mamer 2 - Elwen 3 : 5 - 5

Elwen 4 - Vichten 1 : 2 - 8

Elwen 5- Ensber 3 : 0 - 10

Elwen 6 - Wentger 5: 9 - 1

17.10.2015: Spilldach Nr. 4

Fiels 2 - Elwen 1 : 8 - 2

Elwen 2 - Welschent 2 : 7 - 3

Elwen 3 - Aischen 2 : 3 - 7

Feelen 2 - Elwen 4 : 3 - 7

Elwen 5 - Medernach 3 : 7 - 3

Ell 7 - Elwen 6 : 3 - 7

Wentger 6 - Elwen 7 : 1 - 9

10.10.2015: Spilldach Nr. 3

Elwen 1 - Gilsdorf 2 : 6 - 4

Housen 3 - Elwen 2 : 1 - 9

Beckerich 3 - Elwen 3: 6 - 4

Elwen 4 - Lentgen 4 : 9 - 1

Housen 4 - Elwen 5 : 8 - 2

Elwen 6 - Wolz 3 : 2 - 8

Resultater vum Spilldach Nr. 2

Nacher 1 - Elwen 1:  3 - 7

Elwen 2 - Ensber 2: 7 - -

Recken 4 - Elwen 3: 10 - 0

Elwen 4 - Rambrouch 2: 8 - 2

Elwen 5 - Nacher 2:  7 - 3

Welwerwolz 2 - Elwen 6: 1 - 9

Elwen 7 - Nacher 4: 7 - 2

Resultater vum Spilldaach Nr. 1: 

Elwen 1 - Kaunref 1 : 7 - 3

Ettelbreck 3 - Elwen 2 : 7 - 3

Elwen 3 - Beschdref 1 : 0 - 10

Medernach 2 - Elwen 4 : 4 - 6

Kaunref 2 - Elwen 5 : 9 - 1

Elwen 6 - Grousbous/Maerzeg 3 : 4 - 6

 

D'Saison fänkt den 26 September aan.

 

 

 

Deschtennis Elwen